Algemene voorwaarden

Met ingang van 1 januari 2016 zijn er nieuwe algemene voorwaarden in de kinderopvang van kracht. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. Boink en de Consumentenbond (namens de ouders) enerzijds en de Branchevereniging Kinderopvang (namens de ondernemers) anderzijds, vinden het belangrijk dat ouders bij de opvang van hun kind een grote rechtsbescherming en zekerheid krijgen. Na intensief overleg zijn bovenstaande partijen erin geslaagd Algemene Voorwaarden voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang tot stand te brengen.

Een belangrijke zekerheid die de Algemene Voorwaarden bieden, is de mogelijkheid voor ouders om bij een meningsverschil over het contract zich te wenden tot een geschillencommissie. De onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet een uitspraak die voor partijen bindend is. De beide ondernemingsverenigingen garanderen dat deze uitspraak door hun leden daadwerkelijk wordt nagekomen.

De geschillenregeling en de nakomingsgarantie die de branche biedt zijn opgenomen in de tekst van de Algemene Voorwaarden. Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld is lid van de Brancheverening voor ondernemers in de kinderopvang. De Algemene voorwaarden zijn op onze contracten voor dagopvang en buitenschoolse opvang van toepassing.

Downloads

Ontdek en ontmoet onze bijzondere Kleine Wereld!


Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een inspirerende rondleiding!


Bel 013-2056010 of mail naar planning@dekleinewereld.org