Medewerkers

Betrokken, deskundige en enthousiaste medewerkers zijn het gezicht van De Kleine Wereld. Het verzorgen en opvoeden van een kind is immers een belangrijke taak. Hoewel niemand deze taak beter kan vervullen dan een ouder, kunnen de pedagogisch medewerkers van De Kleine Wereld u hierin wel ondersteunen. Wij werken met vaste krachten op de groepen. Dit zorgt voor stabiliteit en een vertrouwd gevoel bij kinderen en ouders. Wij werken met zowel MBO, HBO als WO-geschoold personeel.

De Kleine Wereld selecteert haar medewerkers via een zorgvuldig selectieproces:

  • CV en motivatiebrief
  • Minimaal 2 gespreksrondes met vestigingsmanager(s)
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Passende beroepskwalificatie (diploma)
  • Meeloopdag op de groep
  • Referenties
  • 2 maanden proeftijd

Allrounders

De Kleine Wereld werkt met een aantal vaste en bekende invalkrachten. Zij hebben ervaring met kinderen van 0 tot 13 jaar. Ondanks hun brede inzetbaarheid, worden zij zoveel mogelijk op dezelfde groepen ingezet om de continuïteit en herkenbaarheid voor de kinderen te waarborgen.

Kennis en scholing

De Kleine Wereld investeert structureel in de scholing van de medewerkers en geeft hen de mogelijkheid zichzelf ten gunste van het kind verder te ontwikkelen en ontplooien. Dit doen wij door het aanbieden van trainingen en scholingen, bijvoorbeeld op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, taal, communicatie of voeding. Daarnaast vindt jaarlijks een studiedag plaats waarin de kennis van medewerkers verrijkt wordt.

Teamleren

Wij vragen betrokkenheid en een actieve houding van al onze medewerkers. Samen meedenken over vernieuwingen en verbeteringen. Door onze eigen ontwikkelde methode “teamleren” blijven medewerkers continu met elkaar in gesprek over het pedagogisch handelen op de groep. Waarom doen we wat we doen? Alleen door vanzelfsprekendheden te durven loslaten, kun je je eigen handelen en werkwijze kritisch bekijken.

Ondersteuning en begeleiding

De pedagogisch medewerkers worden ondersteund door een vast team. Op iedere vestiging zijn een vestigingsmanager, locatieleidster of assistent leidinggevende aanwezig, die tevens het aanspreekpunt op de voorziening is. Ook worden zij begeleid door interne trainers/pedagogisch coaches, onder andere met videobegeleiding. Er wordt gewerkt met groepshulpen, stagiaires, beweegspecialisten en huishoudelijk medewerkers. De ondersteunende staf bestaat verder uit de afdeling planning en plaatsing, personeelszaken en kwaliteit.

Ontdek en ontmoet onze bijzondere Kleine Wereld!


Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een inspirerende rondleiding!


Bel 013-2056010 of mail naar planning@dekleinewereld.org