Toeslag aanvragen

Voor kinderopvang kunt u vaak een bijdrage (de zgn. kinderopvangtoeslag) vanuit de overheid krijgen. Dit is geregeld in de Wet kinderopvang. Deze toeslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl of telefonisch via 0800-0543. Zorgt u er dan wel voor dat u alle plaatsingsgegevens en uw Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw kind bij de hand hebt! Ook wijzigingen geeft u rechtstreeks aan de Belastingdienst door, met het Aanvraag- en Wijzigingsprogramma Kinderopvangtoeslag of telefonisch via 0800-0543. De Belastingdienst maakt de voor u geldende toeslag maandelijks aan u over.

Het tijdig indienen van uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag is essentieel!

Vanaf 2012 verstrekt de overheid alleen nog kinderopvangtoeslag wanneer de aanvraag maximaal één maand na de start van kinderopvang is ingediend. Doet u dat later, dan verspeelt u uw recht op toeslag voor de eerdere maanden. Wijzigingen in uw gezinssituatie en het aantal opvanguren dat u afneemt, mag u nog steeds op elk moment, met terugwerkende kracht, bij de Belastingdienst indienen.

Ontdek en ontmoet onze bijzondere Kleine Wereld!


Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een inspirerende rondleiding!


Bel 013-2056010 of mail naar planning@dekleinewereld.org