Buitenschoolse opvang 4-12

Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, wilt u voor hem/haar een fijne tijd na school. Op onze BSO’s voelt uw kind zich al snel thuis en kan het lekker spelen met zijn/haar vriendjes en vriendinnetjes. Onze BSO’s zijn vaak gevestigd in de basisschool van uw kind. Als uw kind van een andere basisschool komt, halen wij uw kind op. Op de BSO horen alle kinderen bij een vaste basisgroep. In deze groep wordt de BSO-middag opgestart en krijgen de kinderen een tussendoortje en wat drinken. Hierna nemen alle kinderen samen deel aan activiteitenrondes of verzinnen zelf of samen met anderen een leuke bezigheid.

Bekijk ook onze opvangvormen en tarieven voor buitenschoolse opvang.


Gespecialiseerd aanbod

Gedurende de dag worden verschillende leuke en uitdagende activiteiten met de kinderen ondernomen, zowel binnen als buiten. Knutselen, koken, bouwen, sporten, techniek, handenarbeid, verkleden en dansen. Ook worden regelmatig uitstapjes gemaakt of workshops gegeven. Kinderen kiezen zelf waar zij aan mee willen doen. Op sommige locaties zijn ook beweegspecialisten aanwezig die sportlessen voor de kinderen verzorgen. We proberen een goede balans te zoeken tussen vrij spel en georganiseerde activiteiten.

BSO 8+

Oudere kinderen hebben meer uitdaging nodig en behoefte aan meer zelfstandigheid. Daarom biedt De Kleine Wereld voor de kinderen een gediffrentieerd aanbod. Het spelmateriaal en de activiteiten zijn aangepast op kinderen in de leeftijd van 4 tot 6/7 jaar en van 7/8 tot 12 jaar. Er worden allerlei leuke workshops georganiseerd die bijvoorbeeld gericht zijn op sport, techniek, handenarbeid of dans/drama.

Inspirerende ruimtes

Kinderen brengen het grootste deel van de dag op school door. Onze BSO ruimtes moeten daarom vooral ontspannend en inspirerend zijn, met een huiselijke sfeer. Kinderen ondernemen activiteiten in verschillende ruimtes zoals het kookcafé, atelier en buitenruimtes. Daarnaast kan vaak ook gebruik gemaakt worden van ruimtes van school zoals een gymzaal of computerlokaal. In de ruimtes worden verschillende hoeken en speelplekken gecreëerd, bijvoorbeeld om even rustig een boekje te lezen, te knutselen, timmeren of bouwen.

Kinderparticipatie

Kinderen krijgen op de BSO de mogelijkheid om mee te denken en beslissen over de activiteiten van de dag. De kinderen worden betrokken in de keuze en invulling van activiteiten. Voor alle voorzieningen geldt dat pedagogisch medewerkers kinderen volgen in hun initiatieven, luisteren naar wat kinderen aangeven, open staan voor hun ideeën en oplossingen. Dit stimuleert hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Voorschoolse- en tussenschoolse opvang

Naast de naschoolse opvang, bieden de BSO’s van De Kleine Wereld ook de mogelijkheid voor voorschoolse- (VSO) en tussenschoolse opvang (TSO). Uw kind kan ’s ochtends bij ons terecht om nog even lekker te spelen voordat de basisschool begint. Ook tussen de middag kan uw kind eten en spelen op de BSO. Kinderen lunchen in groepjes met leeftijdgenoten. Na de lunch hebben ze nog tijd om buiten of binnen te spelen.

Vakantieopvang

In de vakantieperiodes is een aantal van onze BSO’s de hele dag geopend. Er wordt een speciaal vakantieprogramma samengesteld met leuke thema’s, activiteiten en uitstapjes in de omgeving. Een vakantie beleeft uw kind op de BSO écht als vakantie. Tijdens vakanties worden de kinderen vaak op één BSO in het dorp opgevangen. Wij proberen een pedagogisch medewerker van iedere locatie aanwezig te laten zijn, zodat er voor ieder kind een bekend gezicht is.

Ontdek en ontmoet onze bijzondere Kleine Wereld!


Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een inspirerende rondleiding!


Bel 013-2056010 of mail naar planning@dekleinewereld.org