Extra diensten

Wij proberen in ons aanbod zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de wensen van ouders. De behoefte aan opvang verschilt immers van gezin tot gezin. Dit doen wij onder meer door het bieden van veel keuzemogelijkheid in het aantal af te nemen uren, een hoge mate van flexibiliteit en extra servicediensten. Een overzicht van alle mogelijkheden vindt u ook in ons dienstenaanbod.

Ruilregeling

De ruilregeling is een service waarmee ouders dagen of dagdelen kunnen ruilen voor andere dagen of dagdelen. Ook wanneer uw kind bijvoorbeeld een dag niet komt omdat hij/zij ziek is of omdat u met het gezin een dagje uit bent. Indien de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers op de groep het toelaten, kunt u bij de pedagogisch medewerkers aanvragen om een andere dag te komen. De pedagogisch medewerkers houden voor u bij hoeveel ruildagen u nog tegoed heeft.

Vervoersservice

De Kleine Wereld verzorgt voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar het vervoer naar de BSO, indien dit nodig is. Dit doen wij met onze eigen bus, of met taxivervoer. Zo kan uw kind gemakkelijk op onze BSO's terecht, ook al bevindt de BSO zich niet in de basisschool van uw kind.

Flexibele opvang

Onder flexibele opvang verstaan wij opvang op wisselende dagen per week en/of een variabel aantal dagdelen per week. Bijvoorbeeld omdat u een onregelmatig dienstrooster heeft. U kunt een gemiddeld aantal dagdelen per week afnemen, met een minimum van 1 dagdeel in de week op de BSO en 2 dagdelen in de week op het kinderdagverblijf. Deze flexibele dagen kunnen verspreid worden over de periode van één maand. Uiterlijk 4 weken voorafgaand aan een nieuw maandrooster geeft u aan de vestiging door welke dagen of dagdelen uw kind komt.

Incidentele opvang

Incidentele opvang is extra opvang wanneer u dat nodig heeft. Dit betreft de dagen dat uw kind normaal gesproken niet naar de opvang komt. Uw kind kan een dag extra komen als de groepssamenstelling en het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers dit toelaat. Extra opvang vindt zoveel mogelijk plaats binnen de eigen stamgroep van het kind, maar kan met uw schriftelijke toestemming ook in een andere stamgroep plaatsvindt. Bijvoorbeeld wanneer er geen plaats is in de eigen stamgroep.

Onderwijscontract

Het onderwijscontract betreft 40-weken opvang. Uw kind komt dan niet in de schoolvakanties. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer één van beide ouders in het onderwijs werkzaam is. Op de BSO kunt u naast het 40-weken contract ook losse vakantiedagen afnemen. Op het kinderdagverblijf is dit niet mogelijk.

School- en studievrije dagen

Op dagen dat de basisschool van uw kind gesloten is en u graag opvang voor uw kind wilt, kunt u ook bij De Kleine Wereld tercht. Een aantal van onze BSO locaties is dan geopend. Als uw kind op de school- of studievrije dag normaal gesproken naar de BSO zou komen (VSO of BSO), mag uw kind zonder meerkosten de hele dag komen. Ook als u normaal gesproken geen opvang heeft op de betreffende dag, kunt u extra opvangen aanvragen.

 

 

Ontdek en ontmoet onze bijzondere Kleine Wereld!


Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een inspirerende rondleiding!


Bel 013-2056010 of mail naar planning@dekleinewereld.org