Kind-volgsysteem

De Kleine Wereld volgt het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden en ondersteunen. Wij gebruiken hiervoor de observatiemethode Kijk!. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om met deze landelijke methode te werken. Ook op de basisscholen wordt uw kind vaak gevolgd middels deze methode. Dit zorgt voor een prettige overdracht en doorgaande lijn.

Waarom een kind-volgsysteem?

Door het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind te volgen en in kaart te brengen, kunnen pedagogisch medewerkers, in afstemming met de ouders, goed inspelen op de ontwikkelingskansen en -mogelijkheden van de kinderen. De observaties gebruiken wij als basis voor oudergesprekken, wat ervoor zorgt dat u een goed beeld heeft hoe het met uw kind gaat. Door te observeren kunnen onze pedagogisch medewerkers kinderen iets extra's bieden op bepaalde gebieden en accenten in de begeleiding leggen. Een kind heeft bijvoorbeeld wat meer uitdaging nodig op motorisch of creatief gebied, en wat extra aandacht op taalgebied. Zo bieden wij begeleiding op maat en kunnen we opvallendheden of bjizonderheden op tijd signaleren.

Hoe werkt het?

De aandachtsleidster van uw kind observeert uw kind periodiek. Ieder kind heeft een eigen "volgboekje" waarin de observaties opgenomen worden. Zo wordt bijvoorbeeld bijgehouden in welke mate uw kind nieuwsgierig en ondernemend is, zelfvertrouwen heeft en betrokken is bij activiteiten. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke stappen uw kind gemaakt heeft op verschillende ontwikkelingsgebieden. Het volgboekje wordt op het kinderdagverblijf drie maanden voor en drie maanden na de overgang naar een nieuwe groep ingevuld. Daarna volgt een welbevindengesprek met de ouders. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat vragen wij uw toestemming voor een overdracht naar de basisschool. Ook op de BSO worden de volgboekjes regelmatig ingevuld en met ouders besproken.

Ontdek en ontmoet onze bijzondere Kleine Wereld!


Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een inspirerende rondleiding!


Bel 013-2056010 of mail naar planning@dekleinewereld.org