Ouderbetrokkenheid

De Kleine Wereld streeft naar regelmatig contact met alle ouders. Goed overleg over wat uw kind nodig heeft en wat u van ons verwacht, vinden we erg belangrijk. Maar ook uw mening over de gang van zaken op het centrum van uw kind waarderen we zeer. Met ideeën kunt u altijd terecht bij de vestigingsmanager, locatieleidster of pedagogisch medewerker van uw kindcentrum.

Wij proberen u zoveel mogelijk en zoveel als gewenst bij de opvang van uw kind te betrekken. Er wordt een jaarlijkse ouderavond organiseerd op iedere locatie waar bijvoorbeeld een pedagogisch thema aan bod komt of een film gemaakt door de kinderen getoond wordt. Daarnaast betrekken wij u ook graag bij de thema’s op de groep en organiseren wij activiteiten voor kinderen en ouders. Wij houden u daarnaast op de hoogte van ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, Facebook en informatie op de voorziening. Daarnaast vragen wij u jaarlijks onze tevredenheidsonderzoek in te vullen.

Oudercommissie

De Kleine Wereld heeft verschillende oudercommissies. Via deze oudercommissies blijven we goed op de hoogte van de wensen van ouders en streven we ernaar om onze dienstverlening zoveel mogelijk op de specifieke wensen van ouders in uw kindercentrum aan te passen.

De oudercommissie stelt als doel de belangen van de kinderen en de ouders van alle voorzieningen van De Kleine Wereld zo goed mogelijk te behartigen. Zij vertegenwoordigen de ouders en willen constructief meedenken over zaken die hen als ouders aangaan. De oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van uw kinderen. U kunt dan denken aan:

•    Hygiëne en veiligheid
•    Ontwikkeling en gezondheid (pedagogisch beleid)
•    Wijze van uitvoering kwaliteitsbeleid
•    Openingstijden en tarieven
•    Klachtenregeling

Ook werken de oudercommissies mee bij de organisatie van activiteiten, zoals vieringen (sinterklaas, kerst), thema- en informatieavonden.

Vanuit de oudercommissie vindt de informatievoorziening plaats via de nieuwsbrieven, de website en het publicatiebord bij de centrale ingang van elke locatie. De oudercommissies hopen op een laagdrempelig contact in de vorm van vragen, opmerkingen, klachten en ideeën of tips. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de oudercommissie. Ook kunt u bij de oudercommissie doorgeven als u lid wilt worden. Zij zijn erg blij met ouders die ook graag hun steentje willen bijdragen aan het hoog houden van de kwaliteit van de opvang. Daarnaast bent u van harte welkom om bij een vergadering aan te schuiven of agendapunten in te dienen.

Oudercommissie KDV De Wijde Wereld en Speelwereld (bekijk de poster):
E-mail: oudercommissiekdv@dekleinewereld.org    

 • Jan-Hein Hoogers: vader van Laurens en Anne-Claire, voorzitter
 • Jeroen de Jong: vader van Lars en Tim
 • Leonie Dijksman: moeder van Jikke en Mirthe
 • Suzanne Kroeze-Beynon: moeder van Nathan en Tygo
 • Judith van Laak: moeder van Liza
 • Audrey Machielsen: moeder van Florine, Thijs en Lucas
 • Carlijn Schrader: moeder van Juliette en te verwachten broertje/zusje
 • Krista Ruijs: moeder van Quinten en Yannick

Oudercommissie BSO De Toverwereld en De Speelwereld
E-mail: oudercommissiebso@dekleinewereld.org

 • Jeane-Marie van Zundert: moeder van Stijn, Annemijn, Fiene en Julia, Interim-voorzitter
 • Sonja Dusée: moeder Katrijn, Wessel, Tara en Bieke
 • Ilse Laurijssen: moeder van Tess en Saar
 • Karlijn Braaksma: moeder van Kiek en Suus

Oudercommissie De Wonderwereld
E-mail: oudercommissiemierlo@dekleinewereld.org

 • Petra Bakker: moeder van Imke, Fenne en Silke, voorzitter
 • Marleen van Helden: moeder van Liz en Tijn, secretaris
 • Femke Brouwer: moeder van Sven
 • Nathalie Streefkerk: moeder van Daniek en Tijmen

Oudercommissie De Vliegwereld (bekijk de poster)
E-mail: oudercommissierijen@dekleinewereld.org

 • Lolkje Leenders: moeder van Noortje, voorzitter
 • Pascalle Andruk: moeder van Ize en Thijme
 • Rosalind van Aalen Grant: moeder van Fleur en Sanne
 • Marlies van der Waa: moeder van Tijn
 • Denise Bontje: moeder van Teun, Flip en Goos

Ontdek en ontmoet onze bijzondere Kleine Wereld!


Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een inspirerende rondleiding!


Bel 013-2056010 of mail naar planning@dekleinewereld.org