Verbetersuggesties en klachten

De Kleine Wereld hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar kinderopvang. Toch blijft kinderopvang mensenwerk en kan er iets gebeuren waar u niet tevreden over bent. Eventuele klachten zien wij als een signaal om de kwaliteit van onze kinderopvang steeds opnieuw te verbeteren. Als u ergens niet tevreden over bent of verbetersuggesties heeft, horen wij dit graag van u. U kunt dit bespreken met één van de pedagogisch medewerkers of contact opnemen met de vestigingsmanager/locatieleidster. Wij proberen dan samen met u een oplossing te zoeken.

Jaarlijks stellen wij een klachtenjaarverslag op, gebaseerd op interne en externe klachten. Dit klachtenjaarverslag wordt doorgestuurd naar de GGD.

Externe klachtencommissie

Wanneer een gesprek met de manager niets heeft opgelost of wanneer u niet tevreden bent over de  afhandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de externe, onafhankelijke, landelijke klachtencommissie waar De Kleine Wereld bij is aangesloten: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook de oudercommissie kan een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.degeschillencommissie.nlhttps://www.klachtenloket-kinderopvang.nl en in onze klachtenregeling die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Tips

Natuurlijk horen we het ook graag als u juist ergens heel erg tevreden over bent of nog goede tips heeft voor ons. U kunt uw tips doorgeven aan de medewerkers van uw kindcentrum.

Downloads

 

Banner Klachtenloket

Ontdek en ontmoet onze bijzondere Kleine Wereld!


Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een inspirerende rondleiding!


Bel 013-2056010 of mail naar planning@dekleinewereld.org