Wet Kinderopvang

Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden; sinds augustus 2010 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deze wet stelt voorwaarden aan kinderopvang en regelt de kwaliteit in algemene termen. Kinderopvang dient in de eerste plaats bij te dragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

De Kleine Wereld volgt de wettelijke kwaliteitseisen op het gebied van:

  • Groepsgrootte en het aantal kinderen per leid(st)er
  • Opleiding en deskundigheid van het personeel
  • Veiligheid en gezondheid van de kinderen
  • Huisvesting en inrichting
  • Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling)
  • Betrokkenheid en inspraak van de ouders
  • Omgangstaal (in principe Nederlands)
  • Afhandeling klachten

De volledige Wet Kinderopvang is na te lezen op www.wetten.overheid.nl

Ontdek en ontmoet onze bijzondere Kleine Wereld!


Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een inspirerende rondleiding!


Bel 013-2056010 of mail naar planning@dekleinewereld.org